Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 11/6 - 17/6/2018)

Kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho mặt hàng vải thiều xuất khẩu qua địa bàn. Tăng cường công tác chống buôn lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm.

 

Kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Thu, 21/06/2018 - 07:36
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 04/6 - 10/6/2018)

 

Ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 13/06/2018 - 07:07
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 28/5 - 03/6/2018)

Thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại trạm Km93+160, Quốc lộ 1. Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018.

 

Thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại trạm Km93+160, Quốc lộ 1

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 06/06/2018 - 07:08
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 14/5 - 20/5/2018)

 

 

Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Quy định về lựa chọn, công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

 

 

 

Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Thu, 24/05/2018 - 07:31
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 07/5 - 13/5/2018)

Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư, triển khai dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018. Phê duyệt Đề án triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã. Nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018.

 

Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư, triển khai dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Thu, 17/05/2018 - 08:25
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 30/4 - 06/5/2018)

Phê duyệt danh sách thí điểm đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các Hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020. Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực y tế. Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

 

Phê duyệt danh sách thí điểm đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các Hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 14/05/2018 - 09:55
Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần