Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 08/10 - 14/10/2018)

Chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Kế hoạch triển khai các quy định về cứu nạn, cứu hộ và lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

 

Tue, 16/10/2018 - 10:05
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 01/10 - 07/10/2018)

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018. Chỉ đạo quản lý, sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 10/10/2018 - 11:27
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 24/9 - 30/9/2018)

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất.

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 03/10/2018 - 14:27
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 10/9 - 16/9/2018)

Ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm. Đẩy nhanh tiến độ Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018. Rà soát các dự án đầu tư không thực hiện, chậm tiến độ.

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 19/09/2018 - 08:03
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 03/9 - 09/9/2018)

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018. Chấn chỉnh công tác trực phòng chống thiên tai. Thực hiện một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng.

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Tue, 11/09/2018 - 14:22
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 27/8 - 02/9/2018)

Chủ động ứng phó với mưa lớn và lũ quét, sạt lở đất. Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường quản lý nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 2018.

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 05/09/2018 - 11:07
Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần