Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 05/8 - 12/8/2018)

 

Tinh giản biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục. Tăng cường thông tin, báo cáo tình hình an ninh trật tự, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu.

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Tue, 14/08/2018 - 08:59
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 30/7 - 05/8/2018)

Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai. Tiếp tục kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

 

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Thu, 09/08/2018 - 07:11
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 09/7 - 15/7/2018)

Mức hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Tăng cường kiểm tra, giám sát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Kế hoạch phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2018 - 2020.

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Tue, 17/07/2018 - 07:19
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 02/7 - 08/7/2018)

Ban hành Quy chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng chương trình mục tiêu quốc gia. Kế hoạch sắp xếp, nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Chỉ đạo thực hiện cắt giảm hạng mục tường rào cứng và chủ trương “xanh hóa” tường rào.

 

Quy chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng chương trình mục tiêu quốc gia

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 11/07/2018 - 14:23
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 18/6 - 24/6/2018)

Tăng cường đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Tăng cường đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Fri, 29/06/2018 - 07:25
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 11/6 - 17/6/2018)

Kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho mặt hàng vải thiều xuất khẩu qua địa bàn. Tăng cường công tác chống buôn lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm.

 

Kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Thu, 21/06/2018 - 07:36
Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần