Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 15/7 - 21/7/2019)

Thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh. Tăng cường xử lý, ngặn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ban biên tập UBND Tỉnh Tue, 23/07/2019 - 14:18
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 08/7 - 14/7/2019).

Tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Xử lý tình trạng tour du lịch giá rẻ. Kế hoạch điều tra, xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024.

Ban biên tập UBND Tỉnh Thu, 18/07/2019 - 07:14
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 01/7 - 07/7/2019).

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019. Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn huyện Bình Gia.

Ban biên tập UBND Tỉnh Tue, 09/07/2019 - 11:25
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 24/6 - 30/6/2019).

Ban hành các Công điện về tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; về bảo đảm an toàn kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Triển khai, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Ban biên tập UBND Tỉnh Tue, 02/07/2019 - 15:29
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 17/6 - 23/6/2019).

Đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án đầu tư công năm 2019. Kế hoạch triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến năm 2020.

Ban biên tập UBND Tỉnh Fri, 28/06/2019 - 16:25
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 10/6 - 16/6/2019).

Tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể. Tăng cường quản lý thực hiện Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Tue, 18/06/2019 - 13:59
Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần