Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Hội nghị tập huấn rà soát thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và kỹ năng xây dựng hồ sơ trình công bố thủ tục hành chính

Sáng 04/12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng dịch vụ công quốc gia và kỹ năng xây dựng hồ sơ trình công bố TTHC cho 60 cán bộ, công chức là lãnh đạo Văn phòng, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

 

Tin tức sự kiện

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Chính phủ nhân dân thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Ngày 29/11/2019, đoàn công tác của Chính phủ nhân dân thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc gồm 09 thành viên do ông Châu Bân, Phó Thư ký trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố Sùng Tả là trưởng đoàn đã có buổi tham quan và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Bùi Đức Trung, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công và các công chức Sở Tư pháp và Trung tâm.

 

Tin tức sự kiện

Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử Trung tâm phục vụ hành chính công và ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 16/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) và ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Dự lễ ra mắt có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, cán bộ công chức TTPVHCC.

 

Subscribe to Tin tức sự kiện