Skip to main content
Chương trình kết nối hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình kết nối các đơn vị hành chính cấp huyện, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế kết nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn (Chương trình số 15/CTr-UBND ngày 17/4/2019).

 

Thu, 18/04/2019 - 15:33
Triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Lễ 30/4-01/5/2019
Thu, 18/04/2019 - 14:40
Chỉ đạo khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe (Công văn số 1448  /VP-KTN, ngày 17/4/2019).

 

Thu, 18/04/2019 - 14:39
Quyết định công bố dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Nà Mò, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc

UBND huyện Cao Lộc vừa có Quyết định công bố dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Nà Mò, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc kể từ ngày 17/4/2019 (Quyết định số 912/QĐ-UBND, ngày 17/4/2019).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Thu, 18/04/2019 - 14:35
Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019

Ban Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 (Kế hoạch số 50  /KH-BTC, ngày 17/4/2019).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Thu, 18/04/2019 - 14:34
Chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, (Công văn số 1384/VP-KTN, ngày 12/4/2019).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Thu, 18/04/2019 - 07:20
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh