Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019, (Công văn số 5050/VP-KTN, ngày 18/12/2018).

 

Wed, 19/12/2018 - 14:04
Chỉ đạo tăng cường truyền thông bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường truyền thông bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, (Công văn sô 5056/VP-KGVX, ngày 19/12/2018).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 19/12/2018 - 13:49
Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 12/2018
Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 19/12/2018 - 10:22
Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019

UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019 (Quyết định số 2583/QĐ-UBND, ngày 18/12/2018).

 

Wed, 19/12/2018 - 08:35
Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1562-CV/BTGTU, ngày 07/12/2018 về tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

 

Tue, 18/12/2018 - 16:38
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh