Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Quyết định thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND, ngày 20/8/2018 về thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh.

 

Wed, 22/08/2018 - 10:12
Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ năm 2018 và 2019
Tue, 21/08/2018 - 10:09
Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia vừa có Công văn số 334/UBATGTQG, ngày 14/8/2018 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm ATGT đường sắt.

Ban biên tập UBND Tỉnh Tue, 21/08/2018 - 08:30
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh