Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng trung hạn, ngắn hạn tại nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh

UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng trung hạn, ngắn hạn tại nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2030” (Quyết định số 135/QĐ-UBND, ngày 20/1/2020).

 

Tue, 21/01/2020 - 16:05

Chỉ thị tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, (Chỉ thị số 3/CT-TTg, ngày 16/01/2020).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh