Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ

UBND tỉnh vừa chỉ đạo việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (Công văn số 718 /UBND-NC, ngày 22/7/2019).

 

Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 130/KH-UBND, ngày 23/7/2019).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 24/07/2019 - 08:19
Quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2019

UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2019 (Quyết định số 1393 /QĐ-UBND, ngày 23/7/2019).

 

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 24/07/2019 - 08:18

Chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư của Vương quốc Anh và Cộng hoà Liên bang Đức

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư của Vương quốc Anh và Cộng hoà Liên bang Đức (Công văn số 1961 /VP-NC, ngày 19/7/2019).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh