Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông

UBND tỉnh phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 561/QĐ-UBND, ngày 06/4/2020).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 08/04/2020 - 11:35
Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 08/04/2020 - 11:31
Quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 07/4/2020).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Wed, 08/04/2020 - 07:59
Chỉ đạo xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19
Tue, 07/04/2020 - 15:36
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh