Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ III

Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1561-CV/TU, ngày 08/10/2019 về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ III.

 

Fri, 18/10/2019 - 16:48
Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy (Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 15/10/2019).

 

Fri, 18/10/2019 - 13:59
Thành lập Hội đồng xét thăng hạng viên chức y tế
Fri, 18/10/2019 - 10:46
Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Kết quả hình ảnh cho kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Thu, 17/10/2019 - 16:40
Tăng cường kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép (Công văn số 1091/UBND-KTN ngày 16/10/2019).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Thu, 17/10/2019 - 15:47
Chỉ đạo triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản (Công văn số 4244  /VP-KTN, ngày 15/10/2019).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Thu, 17/10/2019 - 08:49
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh