Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn Luật sư tỉnh
Sun, 24/06/2018 - 08:06
Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Qua 5 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cơ bản các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được tỉnh thực hiện tốt, bảo đảm kịp thời và đúng đối tượng.

 

Fri, 22/06/2018 - 16:21
Thông báo xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh
Fri, 22/06/2018 - 16:18
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản thông báo ý kiến của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018, (Công văn số 2292/VP-KTN, ngày 21/6/2018).

 

Fri, 22/06/2018 - 15:27
Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg  (Công văn số 2325 /VP-KGVX, ngày 22/6/2018).

 

Fri, 22/06/2018 - 15:26
Thành lập Ban chỉ đạo dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1179/QĐ-UBND, ngày 21/6/2018 về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT.

 

Fri, 22/06/2018 - 15:23
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh