Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Quy chế hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, (Quyết định số 40/QĐ-HĐ, ngày 18/10/2018).

 

Fri, 19/10/2018 - 14:44
Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, (Công văn số 4165/VP-NC, ngày 19/10/2018).

 

Fri, 19/10/2018 - 14:43
Chỉ đạo xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Công văn số 4097 /VP-KTN, ngày 15/10/2018).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Fri, 19/10/2018 - 10:29
Chỉ đạo nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư ngoài ngân sách

UBND tỉnh vừa chỉ đạo nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư ngoài ngân sách (Công văn số 1006 /UBND-KTN, ngày 16/10/2018).

 

Fri, 19/10/2018 - 10:25
Triển khai Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

UBND tỉnh vừa có chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (Công văn số 1010/UBND-NC ngày 17/10/2018).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Fri, 19/10/2018 - 10:19
Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trái cây sang thị trường Trung Quốc
Fri, 19/10/2018 - 09:07
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh