Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và BCĐ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh

Ngày 10/10/2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và BCĐ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh.

 

Trong 9 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt các giải pháp về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN), phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX), đã đăng ký thành lập mới 310 DN, đạt 56% kế hoạch, có 72 DN giải thể, 117 DN tạm ngừng hoạt động; thành lập mới 24 HTX, đạt 48% kế hoạch, giải thể 05 HTX, thành lập mới 20 tổ hợp tác... Công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho DN, HTX trong hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện thường xuyên; vận động, hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình DN được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong công tác giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập DN. Việc rà soát, phối hợp theo dõi, báo cáo tình hình đăng ký hoạt động hộ kinh doanh, DN, HTX được thực hiện thường xuyên theo định kỳ.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá các mặt đã làm được, những hạn chế, khó khăn và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá BCĐ các cấp có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các kiến nghị của DN, đánh giá hoạt động của các HTX, xây dựng Đề án phát triển DN Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025. Liên hiệp HTX tỉnh có phương thức hành động cụ thể hỗ trợ phát triển KTTT, liên kết mô hình sản xuất, bao tiêu sản phẩm, giúp đỡ các HTX vay vốn… Các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát quy hoạch các quỹ đất, xem xét, đánh giá chính sách hỗ trợ cho các đối tượng đầu tư sản xuất kinh doanh, định hướng các HTX sản xuất, hỗ trợ các doanh nghiệp XNK, thực hiện tốt việc quản lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các DN, giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách của tỉnh về thủ tục đầu tư, vay vốn, thuế… Các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát các DN, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kịp thời giải quyết các kiến nghị, vướng mắc theo thẩm quyền; tăng cường tuyên truyền về các hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

 

Thùy Linh