Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07/2020

 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 01/07/2020 (Kế hoạch số 110/KH-UBND, ngày 27/6/2020).

 

thẻ BHYT

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Mục đích nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT đến toàn thể Nhân dân để người dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT và khám, chữa bệnh BHYT; tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông về BHYT nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7/2020 với chủ đề “Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”.

 

Các nội dung truyền thông: tuyên truyền những quy định mới về chính sách, pháp luật về BHYT; kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao; công tác thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT, hoạt động thanh tra, kiểm tra, phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT trên địa bàn tỉnh; biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT.

 

Thời gian thực hiện trong năm 2020, cao điểm từ cuối tháng 6 đến tháng 7/2020.

 

Thùy Linh