Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 885/QĐ-TTg, ngày 23/6/2020 phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030.

 

 

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng 1,5 - 02%, đến năm 2030, đạt khoảng 2,5% - 03%; diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng trên 01% tổng diện tích đất trồng trọt, năm 2030, đạt khoảng trên 02% với cây trồng chủ lực như lúa, rau đậu các loại, cây ăn quả; tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng 01% - 02% tính trên tổng sản phẩm chăn nuôi sản xuất trong nước, năm 2030, đạt khoảng 02% - 03%; giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ cao gấp 1,3 - 1,5 lần so với sản xuất phi hữu cơ, năm 2030, cao gấp 1,5 - 1,8 lần...

 

Quyết định cũng đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu để đạt được mục tiêu trên: Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung và các sản phẩm hữu cơ chủ lực; phát triển đa dạng hình thức tổ chức sản xuất sản phẩm hữu cơ; nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp hữu cơ; phát triển tổ chức chứng nhận, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình kỹ thuật; tăng cường chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm hữu cơ./.

 

Bích Diệp