Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số: 112/KH-UBND ngày 29/6/2020).

 

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Kế hoạch tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo của trung ương và địa phương về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tuyên truyền sâu rộng về Chỉ thị số 21; tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong Nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng, công tác tuyển sinh, tuyển dụng... Tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể để người dân tự liên hệ, từ đó đề cao cảnh giác; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

 

Hằng Chi