Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 29 June 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
3083/BNV-BCĐ
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
DC-BC.pdf 539.59 KB