Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 24 June 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
4488/BCT-CT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
21_CT-TTg_25052020-signed.pdf 3.45 MB