Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2020

Ban Chỉ đạo Vận động hiến  máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Lạng Sơn ban hành  Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2020 (Kế hoạch số: 60/KH-BCĐ, ngày 01/6/2020).

 

Ảnh minh họa (nguồn: langson.gov.vn)

Với mục đích đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, miền núi về HMTN và an toàn truyền máu; Mở rộng đối tượng HMTN và địa bàn tổ chức ngày hội hiến máu, tiếp nhận lượng máu đáp ứng nhu cầu cần thiết trong cấp cứu và điều trị người bệnh, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè năm 2020.

 

Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2020 có thông điệp là: kết nối dòng máu Việt, với chủ đề “Giọt hồng Xứ Lạng” năm 2020.

 

Ban Chỉ đạo phấn đấu vận động được từ 2.500 người đăng ký HMTN trở lên, dự kiến tiếp nhận được từ 1.800 đơn vị máu. Huy động từ 100 tình nguyện viên trở lên tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu và chăm sóc người HMTN

 

Theo Kế hoạch, tổ chức hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ”, ngày Hội HMTN  tại huyện Chi Lăng vào ngày 27/6/2020, tại huyện Hữu Lũng vào ngày 04-05/7/2020, tại huyện Cao Lộc vào ngày 17/7/2020. Tổ chức ngày Hội hiến máu và Chương trình khai mạc “Giọt hồng Xứ Lạng” năm 2020 vào ngày 18/7/2020./.

 

Hằng Chi