Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” năm 2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 28/5/2020 về tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” năm 2020.

 

Ảnh minh họa

Việc tổ chức Lễ truy tặng nhằm vinh danh và ghi nhận những công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục truyền thống cách mạng và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc

 

UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện: Bắc Sơn, Lộc Bình, Cao Lộc tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các Mẹ bảo đảm chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, có ý nghĩa giáo dục truyền thống và đúng quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 7/2020./.

 

Bích Diệp