Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, nâng cao tính phòng hộ của rừng

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 557/UBND-KT, ngày 29/5/2020 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, nâng cao tính phòng hộ của rừng.

 

D:\DOCUMENT\Luu Destop\TT..jpg Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức công bố, bàn giao sản phẩm Đề án rà soát điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh đến các đơn vị để tổ chức thực hiện, triển khai việc cắm mốc ranh giới ba loại rừng trên bản đồ và ngoài thực địa; tiếp tục rà soát bố trí lực lượng kiểm lâm hợp lý, tăng cường công tác tuần tra rừng, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp chặt phá rừng, khai thác rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật. Đồng thời tiến hành các thủ tục thu hồi, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những diện tích có thay đổi về mục đích sử dụng đất rừng; trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo quy định.

 

UBND các huyện, thành phố tổ chức tiếp nhận sản phẩm Đề án rà soát điều chỉnh ranh giới ba loại rừng, triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện mang lại hiệu quả, phát huy tiềm năng, thế mạnh của rừng, đất rừng trên địa bàn; đồng thời tuyên truyền đến người dân và các tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật, giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn quản lý.

 

Thùy Linh