Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch đào tạo trình độ đại học cho lưu học sinh Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND, ngày 28/5/2020 đào tạo trình độ đại học cho lưu học sinh Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2020.