Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ảnh minh họa

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (Quyết định số 946/QĐ-UBND, ngày 19/5/2020).

 

Theo đó, có 12 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: An toàn thực phẩm: 02 thủ tục, kinh doanh khí: 08 thủ tục, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ: 02 thủ tục.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2020

 

Chi tiết danh mục thủ tục hành chính xem tại đây ./.

 

Bích Diệp