Skip to main content

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 27/4 đến ngày 03/5/2020)

Họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tăng cường vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Phát động đợt thi đua cao điểm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII; Tăng cường hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc trong phòng, chống dịch bệnh và thông quan hàng hóa... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền

Ngày 28/4/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: Báo cáo số 65/BC-SCT ngày 30/3/2020 về xem xét đề nghị của Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn về việc cho tồn tại, duy trì hoạt động Cửa hàng xăng dầu Petrolimex-Cửa hàng 15; Báo cáo số 137/BC-SKHĐT ngày 17/4/2020 về phương án đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 - Km 18); Báo cáo số 763/BC-SGTVT ngày 01/4/2020 về xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Sao Vàng; Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 31/3/2020 về kiểm tra đề xuất giải quyết đơn của hộ dân cư trú tại ngõ 182 đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; Tờ trình số 889/TTr-SGDĐT ngày 15/04/2020 về ban hành Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025; Báo cáo số 110/BC-BQLKKTCK ngày 24/4/2020 về việc rà soát quy định chức năng nhiệm vụ để xác định thẩm quyền đấu giá đất trong Khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn.

 

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 705/QĐ-UBND ngày 27/4/2020) phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, tổng số cơ sở nhà đất rà soát là 1.343 cơ sở, với gần 2,9 triệu m2. Trong đó, giữ lại tiếp tục sử dụng là 938 cơ sở, với gần 2,5 triệu m2; thực hiện điều chuyển 94 cơ sở, với hơn 141.000 m2; thực hiện thu hồi 280 cơ sở, với hơn 245.000 m2; thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 31 cơ sở, với hơn 22.000 m2.

 

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn       

                                                          

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 734/QĐ-UBND ngày 29/4/2020) danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, tổng số đối tượng được hỗ trợ là 205.685 người, với tổng kinh phí là 172.439 triệu đồng, trong đó: số đối tượng bảo trợ xã hội là 20.458 người, với số tiền là 30.681,5 triệu đồng; số đối tượng thuộc hộ nghèo là 89.965 người, với số tiền là 67.473,75 triệu đồng; số đối tượng thuộc hộ cận nghèo là 91.479 người, với số tiền là 68.609,25 triệu đồng; số đối tượng người có công với cách mạng là 3.783 người, với số tiền là 5.674,5 triệu đồng.

 

Kế hoạch Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm kịp thời, hiệu quả; UBND tỉnh vừa ban hành (số 73/KH-UBND ngày 28/4/2020) Kế hoạch Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

 

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng.

 

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng nhưng không quá 3 tháng.

 

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng nhưng tối đa không quá 3 tháng.

 

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

 

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

 

Người sử dụng lao động phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

 

Tăng cường vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 

Để tiếp tục thực hiện tốt các quy định Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu (số 440/UBND-NC ngày 30/4/2020) các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ số VK, VLN, CCHT đã được trang bị, không để mất, hư hỏng hoặc sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT thuộc phạm vi quản lý. Thu hồi triệt để số VK, VLN, CCHT của cơ quan, đơn vị giải thể hoặc không còn nhu cầu sử dụng giao nộp cho cơ quan Công an hoặc Quân sự theo quy định. Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác kiểm tra, quản lý VK, VLN, CCHT theo quy định.

 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đăng ký, quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo. Tổ chức thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT.

 

Phát động đợt thi đua cao điểm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII

 

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân ra sức thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025; UBND tỉnh vừa Phát động (số 442/PĐ-UBND ngày 01/5/2020) đợt thi đua cao điểm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

 

Theo đó, chủ đề của đợt phát động là: “Ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020”. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động các đợt thi đua cao điểm, chuyên đề, tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Trong đó, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế, trong lĩnh vực văn hoá - xã hội; Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh công tác củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới.

 

Kết thúc đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết và biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền; lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

 

Tăng cường hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc trong phòng, chống dịch bệnh và thông quan hàng hóa

 

UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 432/UBND-NC ngày 28/4/2020) các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc trong phòng, chống dịch bệnh và thông quan hàng hóa.

 

Theo đó, Sở Ngoại vụ tiếp tục giữ liên hệ, thường xuyên trao đổi với phía Quảng Tây, Trung Quốc để phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp trao đổi tình hình phòng chống dịch bệnh giữa hai bên; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh biên giới Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao, tranh thủ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, đồng thời chủ động bám nắm tình hình, tham mưu, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nội dung mới phát sinh.

 

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới và các lực lượng tại cửa khẩu trên cơ sở tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ của ngành, chủ động đề xuất các nội dung, phương thức liên lạc, trao đổi thông tin với các cơ quan, cấp tương ứng của Quảng Tây, Trung Quốc trong phòng chống dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn trong thông quan hàng hóa.

 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện biên giới tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát biên giới, kịp thời ngăn chặn các trường hợp buôn lậu, tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép; đề xuất trao đổi với phía đối diện xử lý các vụ việc phát sinh trên biên giới đảm bảo thực hiện nghiêm túc 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.