Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 29 April 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
4526/BTC-QLCS
Ngày ban hành
Ngày ban hành