Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020

Ảnh minh họa (baolangson)

UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020 với tổng số 160 chỉ tiêu (Quyết định số 571/QĐ-UBND, ngày 07/4/2020).

 

Giám đốc Sở Y tế tổ chức tuyển dụng theo đúng cơ cấu, số lượng, vị trí việc làm được phê duyệt; thời gian hoàn thành trước ngày 01/9/2020./.

 

Bích Diệp