Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo quản lý, bố trí, sử dụng Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo quản lý, bố trí, sử dụng Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện trên địa bàn tỉnh (Công văn số 342/UBND-NC, ngày 07/4/2020).

 

Đến 2015, tuyển chọn 500 tri thức trẻ công tác tại xã đặc biệt khó ...

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Yêu cầu các huyện Bình Gia, Đình Lập tiếp tục theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đội viên Đề án tại địa phương, phối hợp với cơ quan liên quan và UBND các xã quan tâm bố trí sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ để làm cơ sở kiện toàn, bầu vào các chức vụ cán bộ cấp xã;  thực hiện việc chi trả lương, các khoản phụ cấp, các chính sách công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019. Sở Nội vụ phối hợp, đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện trong việc quản lý, bố trí, sử dụng, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách tuyển dụng đối với Đội viên sau khi kết thúc Đề án 500 trên địa bàn tỉnh.

 

Thùy Linh