Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch công tác truyền thông về Giáo dục nghề nghiệp năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 24/3/2020 về truyền thông Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2020.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Công tác truyền thông về GDNN được tổ chức sâu rộng, toàn diện, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nội dung và đối tượng, bảo đảm yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, trong đó chú trọng tới các ấn phẩm, video clip… giới thiệu về nghề, quảng bá hình ảnh nghề nghiệp, GDNN; đồng thời, công tác truyền thông phải bám sát nội dung, yêu cầu chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Luật GDNN và tình hình thực tế của địa phương. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của người dân, xã hội, doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh về GDNN, tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông vào GDNN, hỗ trợ công tác tuyển sinh - hướng nghiệp, giải quyết việc làm, lập nghiệp, khởi nghiệp./.

 

Bích Diệp