Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp  phòng, chống dịch Covid-19 (Công văn số: 1074/VP-KGVX, ngày 23/03/2020).

 

(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và  khai báo y tế điện tử theo chỉ đạo tại Công văn số 1386/BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; thực hiện công tác cách ly người nhập cảnh theo chỉ đạo tại Công văn số 1440/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, về việc đeo khẩu trang nơi công cộng có tập trung đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 14/3/2020 của Văn phòng Chính phủ./.

 

Hoàng Loan