Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-BCĐ, ngày 24/3/2020 về triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020.

 

D:\DOCUMENT\Luu Destop\tải xuống (4).jpg

Diễu hành tuyên truyền về Tháng hành động vì ATTP

Mục đích nhằm tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc thực thi pháp luật về ATTP; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

 

Tháng hành động vì ATTP được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 15/4/2020 – 15/5/2020, với chủ đề: “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”.

 

Các hoạt động chính như triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP tập trung vào các đối tượng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, các cơ quan chức năng và người tiêu dùng; tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động. 

 

Thùy Linh