Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020)

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020)

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Khu đất Lò Vôi và khu đất Ao cạn - Bãi than); Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thành lập Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải; Công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 405/QĐ-UBND ngày 12/3/2020) Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

Theo đó, Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng với tổng số 185 lớp cho 6.475 người học, trong đó: Nhóm nghề phi Nông nghiệp        60 lớp cho 2.100 người học; Nhóm nghề Nông nghiệp 125 lớp cho 4.375 người học. Mức hỗ trợ: Theo quy định tại Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Khu đất Lò Vôi và khu đất Ao cạn - Bãi than)

Nhằm điều chỉnh chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp với nhu cầu thực tế, UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 445/QĐ-UBND ngày 14/3/2020) điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Khu đất Lò Vôi và khu đất Ao cạn - Bãi than).

Theo đó Quy mô diện tích điều chỉnh cục bộ khoảng 7.546,0m2 , thực hiện điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với lô đất công trình dịch vụ công cộng (ký hiệu D.V.C.C.29) thành đất ở. Điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với lô đất cây xanh thể dục thể thao (ký hiệu C.X.T.D.T.T.05) thành một phần đất ở, đất giao thông và một phần đất cây xanh cảnh quan.

 

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

UBND tỉnh vừa Phê chuẩn (số 415QĐ-UBND và 458/QĐ-UBND ngày 12/3/2020) kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đình Trường do được nghỉ hưu theo quy định và bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư Huyện ủy Văn Lãng.

 

Thành lập Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải

UBND tỉnh vừa Thành lập (số 444/QĐ-UBND ngày 14/3/2020) Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý bảo trì đường bộ. Ban Quản lý là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý làm Chủ đầu tư hoặc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư.

Cơ cấu tổ chức gồm: Lãnh đạo có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó giám đốc. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản lý xây dựng giao thông; Phòng Quản lý bảo trì giao thông.

 

Công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2019

UBND tỉnh vừa Công bố (số 446/QĐ-UBND ngày 14/3/2020) hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 đến ngày 31/12/2019 như sau:

Hiện trạng rừng và diện tích chưa thành rừng, gồm: Tổng diện tích đất có rừng là 518.766,49 ha, Tổng diện tích chưa thành rừng là 113.495.90 ha, trong đó có 12.889,88 ha đất đã trồng rừng nhưng chưa thành rừng.

Diện tích rừng phân theo mục đích sử dụng, gồm: Rừng đặc dụng là 11.785,76 ha; Rừng phòng hộ là 95.475,95 ha; Rừng sản xuất là 411.504,78 ha, trong đó có 44.785,83 ha rừng ngoài quy hoạch.

Diện tích rừng và đất chưa thành rừng phân theo chủ quản lý, gồm: Diện tích do Ban quản lý rừng đặc dụng quản lý là 8.238,58 ha. Diện tích do tổ chức kinh tế quản lý là: 14.772,05 ha. Diện tích do doanh nghiệp đầu tư nước ngoài quản lý là: 1.300,62 ha. Diện tích do hộ gia đình, cá nhân quản lý là: 325.613,01 ha. Diện tích do cộng đồng quản lý là: 35.494,6 ha. Diện tích do lực lượng vũ trang quản lý là: 4.089,71 ha. Diện tích do các tổ chức khác quản lý là: 5.524,48 ha. Diện tích do UBND xã quản lý là: 237.229,34 ha.

Độ che phủ rừng toàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 là 62,43%.

 

Phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nhằm đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo thời gian và không gian; UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 416/QĐ-UBND ngày 12/3/2020) Chương trình quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, thực hiện quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn (bao gồm 01 thành phố và 10 huyện thuộc tỉnh). Bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2020. Chương trình quan trắc chất lượng môi trường được rà soát, điều chỉnh 05 năm/lần hoặc khi có yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường. Chương trình tập trung vào các nội dung sau: Vị trí quan trắc, Thông số quan trắc, Tần suất quan trắc, Thời gian thực hiện các đợt quan trắc trong năm…

 

Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

UBND tỉnh vừa công nhận (số 407/QĐ-UBND ngày 09/3/2020) trường học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 đối với các trường học sau: Trường Mầm non xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Bắc Sơn; Trường Trung học cơ sở thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; Trường Trung học cơ sở 1 xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm kể từ ngày ký.

 

Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nhằm nâng cao khả năng tiếp cận sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính do các tổ chức được phép cung ứng, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (số 46/KH-UBND ngày 12/3/2020) tổ chức thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Theo đó, Phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất 50% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; tiến tới mục tiêu mỗi người trưởng thành có ít nhất một tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác vào năm 2030. Ít nhất 30% tổng số xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính. Ít nhất 20% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng. Số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt tốc độ tăng 20%-25% hằng năm. Ít nhất 2.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng. Dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 50% trên tổng dư nợ toàn địa bàn. Ít nhất 30%-50% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngoài ra kế hoạch cũng đặt ra 11 giải pháp để triển khai thực hiện.

 

 

Phan Vũ Hoàng Tùng