Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 24/02 đến ngày 01/3/2020)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt quyết toán chi phí và số tiền thu từ thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn; Giao biên chế đối với các tổ chức Hội có tính chất đặc thù năm 2020; Thành lập Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm A; chương trình, dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý; Giao nhiệm vụ thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý; Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030; Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để giải quyết công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 28/02/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến các Nội dung: Báo cáo số 30/BC-SXD ngày 10/02/2020 về kết quả xem xét việc xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị mới Bến Bắc, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Tờ trình số 54/TTr-SNV ngày 13/02/2020 của Sở Nội vụ về thành lập Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải; Công văn số 105/SCT-QLNL ngày 05/02/2020 của Sở Công Thương về việc đề xuất ban hành văn bản trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt bổ sung dự án thủy điện Tràng Định 1&2 xã Kháng Chiến và xã Đào Viên, huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn vào Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lạng Sơn; Tờ trình số 81/TTr-SKHCN ngày 30/12/2019 về đề nghị ban hành Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa bổ nhiệm (số 368/QĐ-UBND ngày 28/02/2020) ông Dương Công Hiệp, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Tiếp công dân tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2020, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Phê duyệt quyết toán chi phí và số tiền thu từ thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 338/QĐ-UBND ngày 26/02/2020) quyết toán chi phí và số tiền thu từ thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Theo đó Quyết toán chi phí thoái vốn nhà nước trừ vào tiền thu từ bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn với tổng số tiền là 274.869.406 đồng. Số tiền thu từ thoái vốn nhà nước phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 14.604.236.594 đồng.

 

Giao biên chế đối với các tổ chức Hội có tính chất đặc thù năm 2020

 

UBND tỉnh vừa Giao (số 352/QĐ-UBND ngày 27/02/2020) biên chế đối với các tổ chức Hội có tính chất đặc thù năm 2020.

 

Theo đó, giao 99 biên chế đối với các tổ chức Hội có tính chất đặc thù năm 2020. Trong đó: cấp tỉnh giao 50 biến chế (gồm các tổ chức Hội: Làm vườn, Văn học nghệ thuật, Liên minh hợp tác xã, Chữ thập đỏ, Đông y, Nhà báo); cấp huyện giao 44 biên chế; dự phòng 5 biên chế.

 

Thành lập Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm A; chương trình, dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý

 

UBND tỉnh vừa thành lập (số 324/QĐ-UBND ngày 24/02/2020) Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm A; chương trình, dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý.

 

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách đầu tư xây dựng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Ủy viên là Giám đốc các Sở: Xây dựng; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng công trình và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nơi thực hiện dự án.

 

Hội đồng thẩm định có Nhiệm vụ: Tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Lập báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

 

Giao nhiệm vụ thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý

 

UBND tỉnh vừa giao nhiệm vụ (số 360/QĐ-UBND ngày 29/02/2020) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý.

 

Theo đó Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành..

 

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (số 36/KH-UBND ngày 25/02/2020) Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3% trở lên (riêng các huyện, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao phấn đấu giảm từ 4,5% trở lên); Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống, hỗ trợ trên 8.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng; 100% người nghèo thiếu hụt thẻ bảo hiểm y tế được cấp thẻ BHYT; 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được miễn giảm học phí, hỗ trợ gạo và hỗ trợ chi phí học tập; Bảo đảm 100% hộ nghèo, người nghèo có nhu cầu được trợ giúp pháp lý miễn phí; Hỗ trợ dạy nghề cho 1.000 lao động nông thôn; Bảo đảm 100% công chức phụ trách công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, người có uy tín tại cộng đồng, cán bộ đoàn thể xã được tập huấn kiến thức… Ngoài ra Kế hoạch cũng đặt ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện.

 

Kế hoạch Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030

 

Nhằm Thiết thực kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (số 38/KH-UBND ngày 28/02/2020) Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030.

 

Theo đó, Các huyện, thành phố: Vận động tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic tại tất cả các xã, phường, thị trấn theo 02 cấp  từ cấp xã đến cấp huyện; tùy vào điều kiện thực tế có thể tổ chức theo hình thức liên xã. Phấn đấu 85% số đơn vị hành chính của từng huyện, thành phố tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm.

 

Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020

 

Nhằm Tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (số 33/KH-UBND ngày 24/02/2020) Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020.

Tùy tình hình thực tế, UBND các huyện, thành phố lựa chọn các đơn vị để tổ chức Lễ phát động điểm cấp huyện và chỉ đạo các đơn vị, xã, phường, thị trấn, trường học, cơ sở hoạt động thể thao dưới nước tổ chức Lễ phát động vào 08h30’ ngày 01/6/2020.