Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 17/02 đến ngày 23/02/2020)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ  V, năm 2020; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Phê duyệt danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2020... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để giải quyết công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 19/02/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến các Nội dung: Báo cáo số 02/BC-SKHĐT ngày 06/01/2020 về một số khó khăn vướng mắc, bất cập trong thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 356/BC-BQLKKTCK ngày 31/12/2019 của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về đề xuất vị trí xây dựng Nhà kiểm soát XNK cửa khẩu Tân Thanh (đường chuyên dụng xuất nhập khẩu hàng hóa qua khu vực mốc 1088/2-1089); Báo cáo số 347/BC-BQLKKTCK ngày 26/12/2019 về kết quả rà soát, kiểm tra các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2019; Báo cáo số 08/BC-STNMT ngày 06/02/2020 về việc kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với Công ty cổ phần Trung Việt tại số 54, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

 

Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019

 

UBND tỉnh vừa quyết định (số 314/QĐ-UBND ngày 20/02/2020)  tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

 

Theo đó, tổ chức thi vòng 01 vào ngày 29/02/2020, gồm Phần thi kiến thức chung: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính, thời gian thi: 60 phút; Phần thi ngoại ngữ (tiếng Anh): Thi trắc nghiệm trên máy vi tính, thời gian thi: 30 phút. Thi vòng 02 vào ngày 21/3/2020, gồm Môn chuyên môn, nghiệp vụ, hình thức thi viết; thời gian thi: 180 phút..

 

Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa Ban hành (số 03/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020) Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó Quy định cụ thể bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020 và thay thế Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn

 

Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, năm 2020

 

UBND tỉnh vừa Thành lập (số 317/QĐ-UBND ngày 20/02/2020) Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, năm 2020.

 

Theo đó, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm Trưởng Ban; Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng Ban; Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn.

 

Theo đó Ban tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V. Trưởng Ban Tổ chức quyết định thành lập các Tiểu ban: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Phục vụ đại hội để giúp việc cho Ban Tổ chức; danh sách và nhiệm vụ cụ thể của các Tiểu ban do Trưởng Ban Tổ chức quyết định.

 

Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

 

UBND tỉnh vừa công nhận (số 282/QĐ-UBND ngày 18/02/2020) các Trường Mầm non Mỏ Na Dương, huyện Lộc Bình; Trường Tiểu học xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng; Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Lạng Sơn; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm.

 

Phê duyệt danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

UBND tỉnh vừa Phê duyệt  (số 318/QĐ-UBND ngày 22/02/2020) danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

 

Theo đó có 674 người cao tuổi thọ 90 tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ năm 2020 trên địa bàn tỉnh gồm: thành phố Lạng Sơn 87 người; Cao Lộc 65 người; Văn Lãng 44 người; Văn Quan 56 người; Bình Gia 48 người; Bắc Sơn 61 người; Chi Lăng 66 người; Hữu Lũng 101 người; Lộc Bình 50 người; Đình Lập 13 người; Tràng Định 83 người.

 

Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

Nhằm thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng trưởng về số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (số 32/KH-UBND ngày 23/02/2020) Phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

 

Theo đó, phấn đấu năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 500 doanh nghiệp được thành lập mới, số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi đạt trên 50% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động; tỷ lệ  nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp đạt trên 30% tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra Kế hoạch cũng đặt ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện.

 

Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2020

 

Nhằm triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (số 31/KH-UBND ngày 20/02/2020) phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2020.

 

Theo đó, đảm bảo 100% các địa bàn xây dựng, triển khai kế hoạch phương án phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; 100% bệnh, dịch mới phát sinh và các ổ dịch được phát hiện sớm, báo cáo và khoanh vùng, dập dịch kịp thời; trên 90% cán bộ làm công tác giám sát, phòng, chống dịch được tập huấn về giám sát, công tác thông tin, báo cáo; 100% các đối tượng kiểm dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra; Duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trên 95%; công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn, giảm tối đa tỷ lệ tai biến do tiêm chủng. Ngoài ra Kế hoạch cũng đặt ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện.