Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 10/02 đến ngày 16/02/2020)

Công bố danh mục báo cáo định kỳ tại văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Thưởng tiền cho các cá nhân lập thành tích cao tại các giải thi đấu quốc gia năm 2019; Thành lập Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền thờ Chi Lăng, huyện Chi Lăng; Thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2020; Quy định giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ của Dự án thành phần 1, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800-km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL.1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT; Kế hoạch Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Công bố danh mục báo cáo định kỳ tại văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

 

UBND tỉnh vừa Công bố (số 248/QĐ-UBND ngày 11/02/2020) danh mục báo cáo định kỳ tại văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

 

Theo đó công bố 06 danh mục định kỳ báo cáo gồm: Báo cáo hàng tháng (Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả công tác thanh tra); Báo cáo 06 tháng/lần (Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài/dự án khoa học và công nghệ) và Báo cáo 01 năm/lần (Báo cáo kết quả phân loại chính quyền cơ sở).

 

Thưởng tiền cho các cá nhân lập thành tích cao tại các giải thi đấu quốc gia năm 2019

 

UBND tỉnh vừa quyết định (số 246/QĐ-UBND ngày 10/02/2020) thưởng tiền cho các cá nhân lập thành tích cao tại các giải thi đấu quốc gia năm 2019.

 

Theo đó, hưởng tiền cho 40 vận động viên, 06 huấn luyện viên đạt thành tích cao tại các giải thi đấu quốc gia năm 2019, với tổng số tiền là 499.000.000 đồng. Nguồn kinh phí: Chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng tỉnh.

 

Thành lập Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền thờ Chi Lăng, huyện Chi Lăng

 

UBND tỉnh vừa thành lập (số 264/QĐ-UBND ngày 14/02/2020) Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền thờ Chi Lăng, huyện Chi Lăng.

 

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Vận động; Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Vận động; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng Ban Vận động. Các thành viên Ban Vận động gồm Thủ trưởng các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng;

 

Ban Vận động có nhiệm vụ: Tuyên truyền, vận động các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn đóng góp, ủng hộ, tài trợ bằng tiền mặt, hiện vật phục vụ cho xây dựng Đền thờ Chi Lăng. Tiếp nhận và quản lý tài chính, tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp, ủng hộ, tài trợ xây dựng Đền thờ Chi Lăng theo quy định của pháp luật.

 

Thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2020

 

UBND tỉnh vừa Thành lập (số 257/QĐ-UBND ngày 11/02/2020) Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2020.

 

Theo đó, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịchUBND tỉnh làm Trưởng Ban; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng Ban; Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm Giám đốc các sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn.

 

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình thực hiện để chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời; UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai quyết liệt việc giải quyết các thủ tục, vướng mắc các dự án. Ngoài ra tập trung công tác tham mưu huy động vốn bổ sung cho các dự án trọng điểm theo tiến độ, ưu tiên bố trí vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, thanh toán khối lượng hoàn thành; tham mưu danh sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục cho vay hoặc ứng vốn tại Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển đất.

 

Quy định giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ của Dự án thành phần 1, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800-km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL.1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT

 

UBND tỉnh vừa Quy định (số 264/QĐ-UBND ngày 12/02/2020) giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ của Dự án thành phần 1, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800-km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL.1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT.

 

Theo đó Mức vé trên Quốc lộ 1 thấp nhất là 52.000 (đồng/lượt), cao nhất là 200.000 (đồng/lượt). Mức vé trên tuyến cao tốc thấp nhất là 2.100 (đồng/km), cao nhất là 8.100 (đồng/km).

 

Kế hoạch Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh

 

Nhằm phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong; UBND tỉnh vừa ban hành  (số 28/KH-UBND ngày 11/02/2020) Kế hoạch Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó phân loại cụ thể các cấp độ dịch bệnh như sau: Cấp độ 1: Khi chưa có ca bệnh xác định trên địa bàn tỉnh nhưng đã có dịch xâm nhập vào Việt Nam; Cấp độ 2: Có ca bệnh xác định xâm nhập và lây nhiễm thứ phát trên địa bàn tỉnh; Cấp độ 3: Dịch bệnh đã lây lan trong tỉnh với trên 20 trường hợp mắc; Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh và trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh của cả nước. Đối với từng cấp độ, kế hoạch cũng đặt ra các Công tác chỉ đạo, kiểm tra; truyền thông; giám sát, dự phòng; Công tác điều trị; Công tác hậu cần.

 

Kế hoạch Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

Nhằm tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp trong bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp; UBND tỉnh vừa ban hành (số 29/KH-UBND ngày 11/02/2020) Kế hoạch Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

 

Theo đó bảo đảm trên 50% số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được thống kê, kiểm tra, đánh giá, phân loại theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng thêm 20% so với năm 2019. 100% cơ sở được đánh giá xếp loại C năm 2019 được tái kiểm tra; 100% số hộ ký cam kết hết thời hạn thực hiện, ký lại cam kết theo quy định. Tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả, chất cấm trong giò, chả của cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản dưới mức 6%; 100% số cơ sở có mẫu không đạt các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm năm 2019 được lấy mẫu kiểm tra định kỳ và không tái phạm. 100% số cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác an toàn thực phẩm tại các xã, phường, thị trấn được tập huấn về công tác quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản. Hỗ trợ, duy trì chuỗi thực phẩm an toàn nông, lâm, thủy sản đã được cấp giấy xác nhận “Sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn”; phát triển thêm từ 05 chuỗi trở lên.