Skip to main content

Kế hoach thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 (Kế hoạch số: 16/KH-BCĐ, ngày 15/02/2020).

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Phấn đấu giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2019; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 85% trở lên, trọng án đạt 95% trở lên; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá, tù tha, tha tù trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%; bắt, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và 50% số đối tượng truy nã mới phát sinh; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; chuyển hóa thành công từ 60% trở lên số địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội được lựa chọn thực hiện.

 

Để đạt được mục tiêu trên, kế hoạch đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ và của tỉnh về công tác PCTP. Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về PCTP. Lực lượng Công an chủ động phối hợp các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch nghiệp vụ, nắm chắc, dự báo sát tình hình. Các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm nhằm răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót. Triển khai các biện pháp quản lý giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng nhằm giảm tỷ lệ tái phạm tội./

 

Hằng Chi