Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tế của tỉnh.

 

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Theo đó, kéo dài thời gian nghỉ học của trẻ em và học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến hết tháng 02/2020. Thời gian cụ thể đi học lại sẽ có thông báo sau; Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có văn bản thông báo đến các cơ sở giáo dục và đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên các trường duy trì liên lạc với phụ huynh, học sinh để định hướng các em ôn tập kiến thức và tự học, tự rèn luyện, biết cách phòng chống dịch bệnh tại nhà; tiếp tục vệ sinh sạch sẽ toàn bộ trường lớp, tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo quản tài sản của nhà trường; quán triệt, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo tâm lý ổn định cho phụ huynh và học sinh./.

 

Hằng Chi