Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phối hợp tuyên truyền trợ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện Dự án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp tuyên truyền trợ giúp doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) thực hiện Dự án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020 (Công văn số 72/SKHCN-TĐC, ngày 12/2/2020).

 

http://baolangson.vn/uploads/2018/11/30/2.jpg

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Theo đó, tập trung vào các nội dung: hỗ trợ DN, HTX thực hiện xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy; xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất lượng; đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất; đầu tư, bổ sung, đổi mới trang thiết bị đo lường, thử nghiệm để phục vụ đánh giá sự phù hợp; thực hiện các hoạt động về xác lập quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu; xây dựng nhãn hiệu, mã số mã vạch, giải thưởng chất lượng quốc gia; đào tạo, hướng dẫn áp dụng và thực hành các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa…; đào tạo kỹ năng, tay nghề.

 

Mức hỗ trợ DN, HTX khi tham gia thực hiện Dự án tối đa 50% kinh phí từ ngân sách nhà nước.

 

Thùy Linh