Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 03/02 đến ngày 09/02/2020)

UBND tỉnh họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; Phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030; Thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2020; Giao chỉ tiêu kế hoạch và phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020; Phân bổ gạo cứu đói giáp hạt cho các huyện, thành phố năm 2020; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 07/02/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: Báo cáo số 720/BC-STNMT ngày 30/12/2019 về vướng mắc về hình thức giao đất cho Nhà đầu tư tại Dự án Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn; Báo cáo số 23/BC-STNMT ngày 20/01/2020 về kết quả xác định giá đất đối với quỹ đất 12% tại Khu đô thị Phú Lộc I và các phương án thanh toán cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương khi thực hiện dự án Trường mầm non Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BT; Báo cáo số 340/BC-SXD ngày 23/12/2019 kết quả xem xét chủ trương lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị Mỹ Sơn, thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Báo cáo số 513/BC-TCTLN ngày 30/12/2019 của Tổ công tác liên ngành về sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc tỉnh quản lý theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Báo cáo số 358/BC-BQLKKTCK ngày 31/12/2019 về tình hình triển khai thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh.

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa quy định (số 210/QĐ-UBND ngày 03/02/2020) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn.

 

Theo đó, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn trực thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn, là đơn vị sự nghiệp công lập, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; tự đảm bảo một phần chi thường xuyên trong lĩnh vực sự nghiệp Giáo dục, đào tạo, dạy nghề do Ngân sách nhà nước đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

 

Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở 3 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp về các ngành nghề kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Thực hiện cấp văn bằng, chứng chỉ về giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Ban giám hiệu gồm: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 4 phòng và 7 khoa chuyên môn.

 

Phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030

 

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 234/QĐ-UBND ngày 07/02/2020) Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030.

 

Theo đó phấn đấu Giai đoạn 2020-2025: Tăng trưởng giá trị của ngành lâm nghiệp đạt 7,0-7,2%/năm; Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2025 (theo giá thực tế) đạt 4.000 tỷ đồng; Năng suất gỗ rừng trồng đạt 15-18 m3/ha/năm; Sản lượng khai thác gỗ đạt 350.000 m3/năm; Trồng rừng mới hàng năm: 9.000 ha/năm. Độ che phủ rừng đạt 64,5% - 65,0% vào năm 2025. Giai đoạn 2026-2030: Tăng trưởng giá trị của ngành lâm nghiệp đạt 7,2-7,4%/năm; Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2030 (theo giá thực tế) đạt 6.000 tỷ đồng; Năng suất gỗ rừng trồng đạt 18-20 m3/ha/năm; Trồng rừng mới hàng năm: 10.000 ha/năm.Độ che phủ rừng đạt 66,5% - 67,0% vào năm 2030.

 

Thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2020

Nhằm kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công trình; UBND tỉnh vừa Thành lập (số 224/QĐ-UBND ngày 05/02/2020) Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2020. Theo đó, sẽ thành lập 02 đoàn kiểm tra của tỉnh để thực hiện kiểm tra 12 dự án triển khai thực hiện trong năm 2020.

 

Giao chỉ tiêu kế hoạch và phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020

 

UBND tỉnh vừa giao chỉ tiêu (số 209/QĐ-UBND ngày 03/02/2020) kế hoạch và phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020.

 

Theo đó chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 là 33.318,37 ha, trong đó:Diện tích thuộc các công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn quản lý: 23.718,31 ha; Diện tích thuộc các công trình thủy lợi do UBND các huyện, thành phố quản lý: 9.600,06 ha. Dự toán kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 41.339,414 triệu đồng.

 

Phân bổ gạo cứu đói giáp hạt cho các huyện, thành phố năm 2020

 

UBND tỉnh vừa phân bổ  (số 223/QĐ-UBND ngày 05/02/2020) 244,710 tấn gạo theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ cho các hộ gia đình thiếu đói giáp hạt đầu năm 2020.

 

Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

 

UBND tỉnh vừa công nhận (số 227/QĐ-UBND ngày 06/02/2020) Trường Mầm non xã Tân Việt, huyện Văn Lãng; Trường Mầm non xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc; Trường Mầm non xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng; Trường Tiểu học Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Lạng Sơn đạt chuẩn quốc gia. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm kể từ ngày ký.