Skip to main content

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 27/01 đến ngày 02/02/2020)

UBND tỉnh họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm giao các tổ chức Hội thuộc tỉnh tổ chức thực hiện trong năm 2020; Phê duyệt kế hoạch sửa chữa công trình thủy lợi bằng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi địa phương năm 2020; Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 thực hiện Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỷ lệ 1/500; Thành lập Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 31/01/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: Xem xét phương án tuyến, quy mô xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18); Tờ trình số 113/TTr-SKHĐT ngày 17/12/2019 về đề nghị phê duyệt Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025; Báo cáo số 643/BC-SKHĐT ngày 05/12/2019 và Công văn số 87/SKHĐT-DNKTTT ngày 21/01/2020 về kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Bản Nầng, huyện Văn Quan; Báo cáo số 642/BC-STNMT ngày 29/11/2019 về kết quả xem xét đề nghị của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV xin chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án bãi thải tro, xỉ; Báo cáo số 303/BC-SXD ngày 29/11/2019 về kết quả thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000.

 

Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm giao các tổ chức Hội thuộc tỉnh tổ chức thực hiện trong năm 2020

 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, UBND tỉnh vừa Phê duyệt các Quyết định nhiệm vụ trọng tâm giao tổ chức Hội Kiến trúc sư, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Di sản Văn hóa, Hội Cựu giáo chức, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hiệp Hội Doanh nghiệp, Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc, Hội Khuyến học, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn thực hiện trong năm 2020.

 

Phê duyệt kế hoạch sửa chữa công trình thủy lợi bằng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi địa phương năm 2020

 

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 175/QĐ-UBND ngày 30/01/2020) kế hoạch sửa chữa công trình thủy lợi bằng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi địa phương năm 2020.

 

Theo đó, thực hiện sửa chữa 12 công trình thủy lợi bằng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi địa phương năm 2020; với tổng nhu cầu vốn đầu tư là 13.764 triệu đồng, tổng vốn dự kiến bố trí trong năm 2020 là 8.000 triệu đồng; hiệu quả tưới tiêu cho 208ha.

 

Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 thực hiện Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020

 

UBND tỉnh vừa Phân bổ (số 200/QĐ-UBND ngày 31/01/2020) chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 thực hiện Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 cho 10 dự án thành phần thuộc Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 với tổng số vốn là 6.000 triệu đồng, cụ thể: Dự án rừng phòng hộ: 2.401 triệu đồng, trong đó: Trồng mới: 75 ha với số vốn là 1.485 triệu đồng; Chăm sóc rừng: 190,87 ha với số vốn là 916 triệu đồng. Dự án rừng sản xuất: 3.599 triệu đồng để trồng mới 450 ha rừng sản xuất.

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa Công bố (số 157/QĐ-UBND ngày 27/01/2020) danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

Theo đó, công bố danh mục 106 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, trong đó có 89 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ,17 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần.

 

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỷ lệ 1/500

 

Nhằm cụ thể hoá quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025; khai thác hiệu quả quỹ đất xen kẹp trong đô thị, tạo quỹ đất ở, góp phần đáp ứng nhu cầu về phát triển nhà ở đô thị đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 196/QĐ-UBND ngày 31/01/2020) quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỷ lệ 1/500.

Theo đó Vị trí, phạm vi ranh giới quy hoạch: Tại thôn Phai Trần, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc với Diện tích quy hoạch 2,576 ha; Quy mô dân số khoảng 600 người. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo tiêu chuẩn đô thị loại II. Khái toán tổng mức đầu tư 17.702 triệu đồng.

 

Thành lập Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa Thành lập (số 203/QĐ-UBND ngày 31/01/2020) Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trên cơ sở hợp nhất 03 Trung tâm: Trung tâm Quản lý cửa khẩu Chi Ma, Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm, Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam.

 

Theo đó, Trung tâm Quản lý cửa khẩu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

Trung tâm là đầu mối phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo quy định, các hoạt động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cửa khẩu của nước có chung biên giới; kiến nghị với Ban Quản lý giải quyết những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền có liên quan đến thực hiện Quy chế cửa khẩu.

 

Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:    Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Thương mại dịch vụ; Phòng Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam; Phòng Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm; Phòng Quản lý cửa khẩu Chi Ma.         Trụ sở chính của Trung tâm được bố trí tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc.

 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa Kiện toàn (số 207/QĐ-UBND ngày 01/02/2020) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm các thành viên sau: Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách lĩnh vực y tế): Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo; Giám đốc Sở Y tế: Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo gồm các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh.

 

Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Y tế. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo là Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế.