Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương khắc phục thiệt hại do dông lốc gây ra

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương khắc phục thiệt hại  do dông lốc, mưa đá gây ra sớm ổn định  cuộc sống của người dân (Công văn số: 66/UBND-KTN, ngày 25/01/2020).

 

Đ/c chủ tịch UBND tỉnh động viên người dân vùng bị thiên tai

Yêu cầu, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tập trung cao độ, huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân khắc phục ngay những thiệt hại do dông lốc, mưa đá gây ra. Thực hiện theo đúng phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở  vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ”. Kịp thời động viên, thăm hỏi, hỗ trợ bà con nhân dân biọ thiệt hại do thiên tai gây ra; UBND các huyện, thành phố chủ động nguồn kinh phí dự phòng và các nguồn lực huy động hợp pháp để hỗ trợ khắc phục ngay những thiệt hại do dông lốc gây ra trên địa bàn. Kiểm tra, rà soát, xác định thiệt hại và thực hiện hỗ trợ theo quy định và đảm bảo công bằng giữa các hộ bị thiệt hại. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi sát diễn biến thời tiết khí hậu để kịp thời thông tin, cảnh báo đến nhân dân; Các đơn vị lực lượng vũ trang tại địa phương huy động ngay lực lượng tham gia giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa do dông lốc và mưa đá gây ra. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền vận động các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân ủng hộ vật chất, tinh thần để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn./.

 

Hằng Chi