Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, (Công văn số 87/SLĐTBXH-GDNN, ngày 21/01/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, đề nghị các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp. Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Xem xét bố trí nhân viên làm công tác tư vấn tâm lý phù hợp điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị và bảo đảm không làm tăng biên chế.

 

Tạo điều kiện để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá hiện có phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh của học sinh, sinh viên. Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chương trình liên quan đến giáo dục đạo đức, lối sống. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định./.

 

Khánh Ly