Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong dịp Tết

Để chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm ở động vật có nguy cơ xảy ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong dịp Tết (Công văn số 58/UBND-KTN ngày 21/01/2020).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch tại cơ sở, trong công tác phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra; phối hợp cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật lưu thông, ra vào địa bàn; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm; chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; thành lập các đoàn kiểm tra tại các địa phương có nguy cơ cao.

 

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chống đói rét cho gia súc, gia cầm, kỹ thuật chăn nuôi an toàn…; thành lập các đoàn kiểm tra tại địa bàn./.

 

Phương Linh