Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết định giải thể Hội Cựu y tế thành phố Lạng Sơn

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND, ngày 22/1/2020 về việc giải thể Hội Cựu y tế thành phố Lạng Sơn, với lý do: theo đề nghị của trên ½ (một phần hai) tổng số hội viên chính thức.

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/1/2020 .

 

Bích Diệp