Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/1/2020 phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV).

 

Résultat de recherche d'images pour "phổ biến Luật dân quân tự vệ báo lạng sơn"

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Mục tiêu cụ thể: năm 2020 tổ chức tập huấn cho 100% đội ngũ cán bộ lãnh đạo ban, bộ, ngành trung ương, UBND cấp tỉnh, đối với UBND cấp tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến Luật DQTV cho 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác DQTV và các đơn vị DQTV; năm 2021 mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng 01 mô hình điểm tuyên truyền ở xã, phường, thị trấn, hoàn thành hội thi pháp luật về DQTV, tổ chức tuyên truyền luật DQTV trên các phương tiện thông tin đại chúng; năm 2022 hoàn thành xây dựng mô hình điểm, tổng kết thực hiện đề án, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền tiếp theo.

 

Thời gian thực hiện đề án từ năm 2020 đến năm 2022. Cụ thể, triển khai thực hiện đề án trong quý I năm 2020; tổng kết thực hiện đề án và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo trong quý III năm 2022.

 

Thùy Linh