Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 13/01 đến ngày 19/01/2020)

Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành tỉnh năm 2020; Phê duyệt nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019; Xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020; Kế hoạch đấu tranh phòng ngừa các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch Ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành tỉnh năm 2020.

 

Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2020, UBND tỉnh vừa phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành tỉnh năm 2020.

 

Theo đó các sở, ban, ngành tỉnh được phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra.

 

Phê duyệt nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 68/QĐ-UBND ngày 13/01/2020) nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

 

Theo đó UBND tỉnh tiếp tục xác định chủ đề của năm 2020 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”, với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện

 

Công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

 

UBND tỉnh vừa công nhận (số 133/QĐ-UBND ngày 18/01/2020) phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019.

 

Theo đó, công nhận 11 huyện, thành phố duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục Tiểu học đạt mức độ 3; phổ cập giáo dục Trung học cơ sở đạt mức độ 2; phổ cập xóa mù chữ đạt mức độ 2.

 

Xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019

 

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 97/QĐ-UBND ngày 17/01/2020) xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

 

Đối với khối các sở, ban, ngành tỉnh: Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có Văn phòng UBND tỉnh; Hoàn thành tốt nhiệm vụ là các sở, ban, ngành còn lại.

 

Đối với khối các huyện, thành phố: Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có UBND thành phố Lạng Sơn; Hoàn thành tốt nhiệm vụ là các huyện còn lại; riêng UBND huyện Cao Lộc xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

 

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020

 

Nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh vừa ban hành (số 06/KH-UBND ngày 13/01/2020) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020

 

Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh được phân công giao nhiệm vụ chủ trì cụ thể đối với từng nhóm nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt tại Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cơ quan được phân công chủ trì chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện những nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng thời hạn quy định.

 

Kế hoạch đấu tranh phòng ngừa các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; UBND tỉnh vừa ban hành (số 09 /KH-UBND ngày 14/01/2020) Kế hoạch đấu tranh phòng ngừa các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

 

Theo đó phấn đấu đến hết năm 2020, có từ 90% đến 100% số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm không còn kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ 90% đến 100% số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm đã bị xử phạt vi phạm hành chính không tái phạm.

 

Địa bàn trọng điểm thực hiện là thành phố Lạng Sơn, huyện Văn Lãng, huyện Cao Lộc và một số huyện khác. Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Mặt hàng trọng điểm: Hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong đó tập trung vào nhóm mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược, các mặt hàng đồng hồ, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách,..

 

Kế hoạch Ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020

 

Nhằm tạo khí thế phấn khởi, thi đua lao động, sản xuất trong toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân trên địa bàn ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh năm 2020 đề ra, UBND tỉnh vừa ban hành (số 11/KH-UBND ngày 15/01/2020) Kế hoạch Ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020.

 

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện, tạo khí thế sôi nổi để tổ chức ra quân làm thủy lợi, xây dựng hệ thống nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu Xuân Canh Tý năm 2020 có hiệu quả.