Skip to main content

Kế hoạch ra quân, tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020

Nhằm tạo khí thế phấn khởi, thi đua lao động, sản xuất trong toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ra quân làm thủy lợi, xây dựng hệ thống nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020 (Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 15/01/2020.

 

D:\Desktop\IMG_5329.JPG

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện, tạo khí thế sôi nổi để tổ chức ra quân làm thủy lợi, xây dựng hệ thống nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo phong trào trong toàn dân. Tết trồng cây phải lựa chọn kỹ về loài cây trồng cho từng địa điểm, đảm bảo tiêu chuẩn cây giống chất lượng tốt, có giá trị nhiều mặt; việc trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây phải giao nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân; ưu tiên trồng cây hoa Đào để tạo điểm nhấn du lịch và cây cảnh quan đa mục đích.

 

UBND các huyện, thành phố tuỳ theo hiện trạng thực tế các công trình để ưu tiên tập trung sửa chữa, khắc phục trong đợt ra quân làm thuỷ lợi, xây dựng hệ thống nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường; lựa chọn ít nhất 01 tuyến đường trên địa bàn để tổ chức ra quân đầu Xuân. Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân trồng cây, trồng rừng được tổ chức vào ngày 30/01/2020 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Canh Tý) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh./.

 

Phương Linh