Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký ban hành Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 10/01/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục tiêu lập quy hoạch là nghiên cứu quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộquốc gia đến năm 2050, đưa ra lộ trình đầu tư phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và môi trường, tăng cường năng lực hội nhập của nền kinh tế trên cơ sở xây dựng mạng lưới đường bộ hiện đại, tập trung phát triển các hành lang vận tải gắn kết với các hành lang kinh tế đô thị và nông thôn.

 

Theo đó, nội dung quy hoạch cần phân tích, đánh giá yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng về phân bố, sử dụng không gian của mạng lưới đường bộ, dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới đường bộ, đánh giá về sự liên kết ngành, liên kết vùng trong việc phát triển mạng lưới đường bộ. Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với việc phát triển mạng lưới đường bộ trong kỳ quy hoạch, những cơ hội và thách thức, các quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển mạng lưới đường bộ, định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có liên quan đến phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.../.

 

Khánh Ly