Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ thị về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (DNCNS VN) , (Chỉ thị số 1/CT-TTg, ngày 14/01/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ, ngành trung ương và UBND các tỉnh, thành phố, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp Việt Nam tập trung thực hiện triệt để các giải pháp: Xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển DNCNS VN đến năm 2030, kế hoạch phát triển của từng ngành, từng địa phương theo giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Xác lập 01 đầu mối ở Trung ương và 01 đầu mối ở mỗi địa phương để thực hiện việc tổng hợp, điều phối, tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho DNCNS. Xây dựng khung chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm,dịch vụ, mô hình kinh doanh mới ứng dụng công nghệ số, xây dựng chính sách, giải pháp tạo lập thị trường cho các DNCNS VN. Cải cách các quy định, đơn giản hoá các thủ tục quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để tăng cường đầu tư cho ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất thành lập Quỹ phát triển DNCNS VN với nguồn vốn huy động từ xã hội.

 

Định hướng,  hỗ  trợ tối thiểu 5-10 DNCNS VN phát triển sản phẩm số trọng điểm quốc gia,trở thành trụ cột của hệ sinh thái DNCNS VN, phát triển tối thiểu 5-10 nền tảng công nghệ số dùng chung, đưa vào sử dụng trước năm 2025. Định kỳ tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển DNCNS VN, tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt chiến lược “Make in Viet Nam” và tổ chức các hoạt động  xúc tiến đầu tư, quảng bá thương mại, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và hỗ trợ xuất khẩu cho các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và mô hình kinh doanh của DNCNS VN./.

 

Khánh Ly