Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân  (Công văn số: 46/UBND-KGVX, ngày 16/01/2020).

 

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Theo đó, yêu cầu các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1349/UBND-KGVX ngày 21/12/2019. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân; Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh, nhất là bệnh viêm phổi lạ do chủng coronavirus xuất hiện ở Trung Quốc; tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng; tập trung triển khai công tác tiêm chủng; tổ chức tốt việc điều trị bệnh nhân, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học và các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học; phối hợp quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật có khả năng lây nhiễm sang người. Các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn biên giới, ngăn chặn triệt để gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh, không rõ nguồn gốc nhập lậu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác về tình hình, các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động, tích cực trong việc phòng, chống các loại dịch bệnh mùa đông xuân./.

 

Hằng Chi