Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1 là công trình thủy lợi thi công vượt lũ năm 2020

https://baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/vananh/072019/15/17/171918baoxaydung_image001.jpg
Công trình thi công hồ chứa nước Bản Lải

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4971/QĐ-BNN-XD, ngày 24/12/2019 phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ, chống lũ năm 2020.

 

Theo đó, phê duyệt 17 công trình dự kiến tổ chức chặn dòng, thi công vượt lũ và 11 công trình thi công đảm bảo an toàn chống lũ. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn có hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1 là công trình thi công vượt lũ.

 

UBND tỉnh có công trình thi công vượt lũ, chống lũ chỉ đạo các đơn vị ưu tiên, tập trung đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công và kế hoạch chặn dòng tích nước, kịp thời bố trí vốn đối ứng cho công tác giải phóng mặt bằng theo cam kết.

 

Thùy Linh