Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 09/12 đến ngày 15/12/2019)

UBND tỉnh họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Công nhận các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2019; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 39 ô đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn; Kế hoạch Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chấp thuận điều chỉnh và cam kết bố trí vốn thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Tong hop

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 13/12/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: Báo cáo số 272/BC-SXD ngày 08/11/2019 về lựa chọn phương án quy hoạch chi tiết các Khu đô thị sinh thái Nà Chuông, Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 và Công văn số 683/CV-TNG/DA1 ngày 11/11/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam về việc nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Tờ trình số 520/TTr-STNMT ngày 19/11/2019 về phê duyệt Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đông Bắc bàn giao về địa phương tại xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng; Tờ trình số 543/TTr-STNMT ngày 25/11/2019 về phê duyệt Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về địa phương tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình;  Báo cáo số 614/BC-SKHĐT ngày 26/11/2019 về việc xem xét phương án đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu, thành phố Lạng Sơn (Đoạn từ đường Phai Vệ đến đường Nguyễn Đình Chiểu) theo hình thức đối tác công tư PPP; Tờ trình số 343/TTr-STC ngày 25/11/2019 về hủy bỏ một số nội dung tại Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 23/4/2016 của UBND tỉnh và Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; Báo cáo số 2851/BC-SGTVT ngày 29/11/2019 về phương án xây dựng tuyến cống hộp thoát nước bên trái tuyến QL.1A từ Km 17+818 – Km18+121 theo đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam.

 

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

 

UBND tỉnh vừa Công nhận (số 2506, 2509, 2510 và 2511/QĐ-UBND ngày 12/12/2019) xã Tân Đoàn, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 

Theo đó, UBND huyện và UBND các xã có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

 

Công nhận các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2019

 

UBND tỉnh vừa Công nhận (số 2519/QĐ-UBND ngày 12/12/2019) 36 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2019.

 

Theo đó, huyện Bắc Sơn có 01 xã, huyện Bình Gia có 02 xã, huyện Cao Lộc có 03 xã, huyện Chi Lăng có 03 xã, huyện Đình Lập có 06 xã, huyện Hữu Lũng có 05 xã, huyện Lộc Bình có 03 xã, huyện Tràng Định có 04 xã, huyện Văn Lãng có 04 xã, huyện Văn Quan có 05 xã.

 

Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

 

UBND tỉnh vừa Công nhận (số 2478/QĐ-UBND ngày 10/12/2019) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn và Trường Mầm non Hoa Sữa, thành phố Lạng Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm

 

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

 

UBND tỉnh vừa giao (số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019) chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

 

Theo đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, các chủ đầu tư dự án tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách đến các đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện; đồng thời tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng quản lý có trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

 

Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 39 ô đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2491/QĐ-UBND ngày 11/12/2019) giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 39 ô đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn.

 

Theo đó, Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 3.003,4 m2, bao gồm 39 ô đất thuộc 06 phân Lô dự án. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

 

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

 

Kế hoạch Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Nhằm hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm nguồn, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 182/KH-UBND ngày 13/12/2019) Kế hoạch Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó các nội dung cần triển khai thực hiện như: Tuyên truyền, triển khai thực hiện pháp luật về thủy lợi; Tổ chức thống kê các nguồn xả thải, thực hiện cấp giấy phép xả thải;  Thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về xả nước thải vào công trình thủy lợi; Thu gom nguồn xả, xử lý trước khi xả vào công trình thủy lợi.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ. Kiểm soát, không cấp phép xả thải vào công trình thủy lợi cho các tổ chức, cá nhân xả nước thải không đạt quy chuẩn cho phép theo quy định.

 

Chấp thuận điều chỉnh và cam kết bố trí vốn thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB

 

UBND tỉnh vừa Chấp thuận (số 1322/UBND-KTN ngày 13/12/2019) việc điều chỉnh hai nội dung của Hiệp định tín dụng Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB theo đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8858/BNN-TCTL ngày 26/11/2019.

 

Tỉnh Lạng Sơn cam kết bố trí đủ kinh phí (nguồn vốn đối ứng của địa phương, dự kiến khoảng 3,0 - 6,0 tỷ/năm) cho các hoạt động chi thường xuyên trong thời gian gia hạn thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019.

 

Phan Vũ Hoàng Tùng