Skip to main content

Tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, (Công văn số 5057/VP-KGVX, ngày 11/12/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), UBND các huyện, thành phố chủ trì thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo quy định.

 

Sở VHTTDL chủ trì, đề xuất UBND tỉnh về việc tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành theo hướng dẫn của Bộ VHTTDLtại Công văn  số 4802/BVHTTDL-TTr. Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất, đối với hoạt động dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Nghị định 54/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo điều kiện cách âm, vệ sinh an toàn thực phẩm, bản quyền tác giả, việc sử dụng lao động, quảng cáo, kinh doanh rượu, phòng, chống tác hại của thuốc lá, tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan./.

 

Khánh Ly