Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) có văn bản số 6551/BTNMT-TCMT, ngày 09/12/2019 đề nghị tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải, tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí. Khẩn trương đầu tư và đưa vào hoạt động hệ thống quan trắc không khí tự động để đảm bảo thông tin kịp thời cho cộng đồng và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng không khí trên địa bàn, đồng thời, công bố trên Cổng thông tin điện tử và phương tiện truyền thông kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí.

 

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch, tổ chức thực hiện các biện pháp hạn chế phát sinh khí thải từ phương tiện giao thông và hoạt động xây dựng, kiểm kê, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân các nguồn phát sinh khí thải để giảm thiểu ô nhiễm không khí và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí theo quy định. Công khai thông tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

 

Khánh Ly