Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa quyết định công nhận trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn và Trường Mầm non Hoa Sữa, thành phố Lạng Sơn đạt chuẩn quốc gia 1 với thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm kể từ ngày ký (Quyết định số 2478/QĐ-UBND, ngày 10/12/2019)./.

 

Bích Diệp