Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quy chế hoạt động của BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

BCĐ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vừa có Quyết định ban hành quy chế hoạt động của BCĐ (Quyết định số 159 /QĐ-BCĐ, ngày 10/12/2019).