Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về kê khai sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh

UBND tỉnh vừa chỉ đạo Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh (Công văn số 1306 /UBND-KTN ngày 11/12/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Sở Công thương, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 26/2019/TT-BCT. Các huyện, thành phố theo dõi, tổng hợp kết quả kê khai sản lượng dự kiến sản xuất trong năm của các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn quản lý và báo cáo sản lượng và tình hình đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh, gửi về Sở Công Thương. Chỉ đạo hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc kê khai, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; theo dõi, giám sát việc thực hiện của các hộ gia đình, cá nhân./.

 

Phương Linh