Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Thú y và phòng Chăn nuôi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 09/12/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chi cục Chăn nuôi và Thú y có chức năng giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y.

 

Lãnh đạo Chi cục gồm Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng. Phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc: Phòng Hành chính, tổng hợp, Thanh tra, pháp chế, Quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi, Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi, Quản lý dịch bệnh; Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật, Trạm Kiểm dịch động vật Hữu Lũng./.

 

Phương Linh