Skip to main content

Chỉ đạo thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình giá thịt lợn và công tác bình ổn những tháng cuối năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu chỉ đạo thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về tình hình giá thịt lợn và công tác bình ổn những tháng cuối năm 2019 (Công văn số 5001 /VP-KTN, ngày 4/12/2019).

 

Résultat de recherche d'images pour "tái đàn lợn báo lạng sơn""

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ tình hình thực tế địa phương chủ động triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 19/11/2019 của Văn phòng Chính phủ. Cụ thể, tập trung tổ chức triển khai tốt phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trong vụ Đông Xuân 2019 – 2020; đẩy mạnh sản xuất các loại vật nuôi, nuôi trồng thủy sản, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các trang trại có điều kiện bảo đảm chăn nuôi an toàn sinh học được tái đàn và phát triển đàn lợn; cung cấp kịp thời đầy đủ nguồn cung, giá các sản phẩm chăn nuôi, tạo điều kiện cho việc lưu thông sản phẩm chăn nuôi, nhất là con giống trên địa bàn.

 

Thùy Linh