Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9 tháng 5 năm 2016, xử lý nghiêm các vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 12 năm 2019./.

 

 

Tại Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 9/5/2016, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các địa phương: Chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, xác định việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung chỉ đạo, điều hành; xác định việc bảo đảm an toàn thực phẩm là một tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa; tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, thúc đẩy áp dụng rộng rãi mô hình VietGAP, các mô hình sản xuất an toàn khác và phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn…

 

Bích Diệp